Our Expertise

DIRECTOR

EMERITUS PROF. DR. JAILANI BIN MD. YUNOS

 

EMERITUS PROF. DR. JAILANI BIN MD YUNOS
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL: 07-4564178
PROFILE: Jailani

 

SPECIALIZATION:

 1. Planning and Management in TVET
 2. TVET Teacher Education
 3. TVET Competency Study
 4. Continuing Education and TVET
 5. Human Resource Development
 6. Career Development
 7. Public Private Partnership
 8. Qualitative Research in Education
 9. Education Sustainable Development (ESD)– TVET
 10. Development of Thinking Skills - TVET
 11. Higher Order Thinking Skills
 12. Skills Training and Development-NDTS
 13. Green TVET
 14. APEL, RPL Study
 15. Transversal Skills Study

POST GRADUATE STUDENTS

MASTER

Graduated:

 1. Johar bin Jonid : Kopentensi Pembelajaran Penciptaan Muzik Menggunakan ICT Di Kalangan Guru-Guru Pelatih Muzik
 2. Tang Yen Ling : Kajian Terhadap Sejauhmana Keberkesanan Pendekatan P&P Secara Konstekstual dapat Meningkatkan Tahap Pemahaman Konsep Matematik Dalam Mata Pelajaran Statistik Kejuruteraan
 3. Haslina binti Hashim : Keberkesanan Proses P&P dalam Kursus Kemahiran Vokasional bagi Program Inklusif Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran di Sekolah Menengah Teknik
 4. Mohd. Nor bin Ikhsan : Pembangunan E-Staf Untuk Pengintegrasian E-Pembelajaran Di Politeknik)
 5. Sri Sumarwati : Hubungan Reativiti dengan Kecenderungan Memilih Kerjaya dalam Bidang Keusahawan dalam Kalangan Pelajar Politeknik.

PHD

Graduated:

 1. Mohd. Yusop bin Ab. Hadi : Kesediaan Pelatih-pelatih ILA Menjadi K-Worker untuk Memenuhi Keperluan Industri: Satu Tinjauan Di Institut Latihan Perindustrian Malaysia
 2. Ahmad bin Esa : Penerapan Kemahiran Generik Menerusi Kokurikulum Di Politeknik Bagi Memenuhi Keperluan Industri Di Malaysia
 3. Pang Chau Leong : The Integration of National Occupational Skill Standard (NOSS) into the National Dual Training System (NDTS) in Malaysia (2006)
 4. Aruna Bt Ismail : The Development Of Employee Certification Through Work Experience Framework For National Dual Training System (NDTS) In Malaysia.
 5. Yee Mei Heong : Pengintegrasian Gaya Pembelajaran Kolb dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano Bagi Mata Pelajaran Teknikal
 6. Tee Tze Kiong : Pengiplikasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menerusi Peta Minda Dalam Topik Elektrik (Teras) Bagi Mata pelajaran Kemahiran Hidup Dalam Kalangan pelajar Tingkatan Dua Di Sebuah Sekolah Menengah Pahang
 7. Kamaruzaman Bin Md. Ali : Kerjasama Antara ILKA dan Industri dalam Melahirkan Pekerja Mahir untuk Perindustrian di Malaysia
 8. Mohd. Salleh bin Tahar : Gaya Pembelajaran Kumpulan Pelajar Bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional IPTA Malaysia.)
 9. Kotirde Isa : School Supervision and Quality Control for Tearchers Job Performance in Nigeria Senior Secondary Schools)
 10. Yohana Garba Bundot : Appraisal of Nigerian Polutechnic Lecturers Characteristics Towards Intergration Teaching of Science Using Extended Technology Acceptance Models (TAM) Approach)
 11. Sulaiman Yahya Anaf : Effects of Leadership Styles on Schools’ Performances and Students’ Achievements in Nigeria
 12. Jeffri Amran bin Ibrahim : Penentuan Mekanisma Persekitaran Pembelajaran Berasaskan Web Interaktif dimana Media Pembejajarannya adalah Berpandukan dengan Gaya Pembelajaran Multimedia Individu)

On-Going:

 1. Syarizul Amri bin Mohd Dzulkifli : Pemerkasaan Sistem Dan Penyampaian Pendidikan Teknik dan Vokasional Di Malaysia
 2. Nur Azuwa bt Kasim : Penguasaan Kemahiran Generik di Kalangan Pelajar Asli yang Mengambil Mata pelajaran PAV di Sekolah Menengah Harian
 3. Nor Hidayah Hamdan : The Develoment and Validation of a Sustanble Framework for TVET Teacher Rducation Programme)
 4. Seri Sumarwati Patoni : Model Transferable Skills dengan Menggunakan Kaedah Fuzzy Delphi bagi Meningkatkan Pelajar Bergraduat Dalam Tempoh Masa Ditetapkan di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia
 5. Hasno bin Hasmuri : Pemerkasaan Sistem Latihan Dual Nasional Menggunakan Pendekatan Penyepaduan Ilmu Wahyu (Revealed Knowledge) untuk Meningkatkan Kualiti Kompetenci K-Pekerja Holistik Di Malaysia
 6. Tan : Integrasi Kemahiran Aras Tinggi (KBAT) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik)
 7. Mahesi (The effect of project based learning on leadership skill, communicattion skill and team work skill of engineering students
 8. Sari : The effect of problem based learning on problem solving skill, critical thinking skill and creative thinking skill of engineering students
 9. Sharifah : pembangunan karakter dalam pembentukan kreativiti pelajar di sekolah menengah pertama kota batam
 10. Pauzi : Pembangunan Kerangka Penyeliaan Sekolah yg Berkesan di Bintan Kepulauan Riau.

DEPUTY DIRECTOR

ASSOC. PROF. TS. DR. RAZALI BIN HASSAN

ASSOC. PROF. TS. DR. RAZALI BIN HASSAN
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 07-4564083
PROFILE : Razali

 

ADMINISTRATION OFFICE

ZULKIPLY BIN YAHYIN

ADMIN. OFFICER
ZULKIPLY BIN YAHYIN
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 07-4564157

HEAD OF DEPARTMENT

PROF. SR. DR. DAVID MARTIN @ DAUD JUANIL

HEAD, DEPARTMENT OF TRAINING & CAREER DEVELOPMENT
PROF. SR. DR. DAVID MARTIN @ DAUD JUANIL
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m.edu.my
TEL : 07-4533957
PROFILE :  
 David

 

 

 

 

ASSOC. PROF. DR. KAHIROL BIN MOHD SALLEH

HEAD, DEPARTMENT OF GLOBAL COOPERATION
ASSOC. PROF. DR. KAHIROL BIN MOHD SALLEH
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL : 07-4564091
PROFILE : 
Kahirol

 

 

 


CLUSTER OF TVET PLANNING, POLICY AND DEVELOPMENT

PROF. TS. DR. NORAINI BINTI KAPRAWI

PRINCIPAL RESEARCHER
PROF. TS. DR. NORAINI BINTI KAPRAWI
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL: 07-4538553
PROFILE : Noraini

 

ASSOC. PROF. DR. NOR LISA BINTI SULAIMAN

SENIOR RESEARCHER
ASSOC. PROF. DR. NOR LISA BINTI SULAIMAN
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL: 07-4564191
PROFILE : Nor Lisa

 

DR. WAN HANIM NADRAH BINTI WAN MUDA

SENIOR RESEARCHER
DR. WAN HANIM NADRAH BINTI WAN MUDA
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL: 07-4564097
PROFILE : Wan Hanim

 

TS. DR. MARIAH BINTI AWANG

SENIOR RESEARCHER
TS. DR. MARIAH BINTI AWANG
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL: -
PROFILE : Mariah

 

ASSOC. PROF. DR. KAHIROL BIN MOHD SALLEH

SENIOR RESEARCHER
ASSOC. PROF. DR. KAHIROL BIN MOHD SALLEH
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TEL: 07-4564091
PROFILE : Kahirol

 


CLUSTER OF TVET TALENT AND QUALIFICATIONS

ASSOC. PROF. TS. DR. RAZALI BIN HASSAN

SENIOR RESEARCHER
ASSOC. PROF. TS. DR. RAZALI BIN HASSAN
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 07-4564083
PROFILE : Razali

 

TS. DR. AFFERO BIN ISMAIL

SENIOR RESEARCHER
TS. DR. AFFERO BIN ISMAIL
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 07-4564148
PROFILE : Affero

 

DR. NURFIRDAWATI BINTI MUHAMAD HANAFI

SENIOR RESEARCHER
DR. NURFIRDAWATI BINTI MUHAMAD HANAFI
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 07-4564183
PROFILE : Nurfirdawati

 


CLUSTER OF LIFELONG VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

ASSOC. PROF. TS. DR. SAIFULLIZAM BIN PUTEH

 

PRINCIPAL RESEARCHER
ASSOC. PROF. TS. DR. SAIFULLIZAM BIN PUTEH
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 07-4538593
PROFILE : Saifullizam

 

 

PROF. DR. MAIZAM BINTI ALIAS

SENIOR RESEARCHER
PROF. DR. MAIZAM BINTI ALIAS
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.y
TEL : 07-4564173
PROFILE : Maizam

 

 

ASSOC. PROF. TS. DR. MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD

SENIOR RESEARCHER
ASSOC. PROF. TS. DR. MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 07-4564193
PROFILE : Mimi

 

TS. DR. YEE MEI HEONG

SENIOR RESEARCHER
TS. DR. YEE MEI HEONG
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 07-4564089
PROFILE : Yee Mei Heong

 

TS. DR. TEE TZE KIONG

SENIOR RESEARCHER
TS. DR. TEE TZE KIONG
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 07-4564080
PROFILE : Tee Tzee Kiong

 


CLUSTER OF TVET INNOVATIONS

ASSOC. PROF. DR. ABDUL MUTALIB BIN LEMAN

PRINCIPAL RESEARCHER
ASSOC. PROF. DR. ABDUL MUTALIB BIN LEMAN
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 06-9742164
PROFILE : Mutalib

 

ASSOC. PROF. DR. NOR HASLINA BINTI HASHIM

SENIOR RESEARCHER
ASSOC. PROF. DR. NOR HASLINA BINTI HASHIM
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 06-9742139
PROFILE : Nor Haslina

 

TS. DR. HASYAMUDDIN BIN OTHMAN

SENIOR RESEARCHER
TS. DR. HASYAMUDDIN BIN OTHMAN
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 07-4564059
PROFILE : Hasyamuddin

 

TS. DR. MARLINA BINTI MOHAMAD

SENIOR RESEARCHER
TS. DR. MARLINA BINTI MOHAMAD
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : 07-4564050
PROFILE : Marlina

 

DR. FAIZ ASRAF BIN SAPARUDIN

SENIOR RESEARCHER
 DR. FAIZ ASRAF BIN SAPARUDIN
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : -
PROFILE : Faiz Asraf

 

DR. MOHAMMAD ASHRAF BIN ABDUL RAHMAN

SENIOR RESEARCHER
DR. MOHAMMAD ASHRAF BIN ADBUL RAHMAN
EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
TEL : -
PROFILE : Ashraf

 

copyright@myrivet